Kalendarz szczepień 2014

KOMUNIKAT
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO


z dnia 13 marca 2015 r.


w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2015


Na  podstawie  art. 17 ust. 11 ustawy  z dnia  5 grudnia  2008 r.  o zapobieganiu  oraz  zwalczaniu  zakażeń
i chorób  zakaźnych  u ludzi  (Dz. U. z 2013 r.  poz.  947 oraz  z 2014 r.  poz.  619 i 1138)  ogłasza  się  Program
Szczepień Ochronnych na rok 2015, który stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

(Całość dostępna do pobrania tutaj)

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 28 stycznia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

(Całość dostępna do pobrania tutaj)

Dodatkowe informacje