Kalendarz szczepień 2017

KOMUNIKAT
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2017


Na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z 2014 r. poz. 619 i 1138 oraz z 2015 r. poz. 1365, 1916 i 1991) ogłasza się Program Szczepień Ochronnych na rok 2017, który stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

(Całość dostępna do pobrania tutaj)

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 3 listopada 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

(Całość dostępna do pobrania tutaj)

Dodatkowe informacje