Kalendarz szczepień 2014

KOMUNIKAT
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO


z dnia 31 pazdziernika 2013 r.


w sprawie Programu Szczepien Ochronnych na rok 2014


Na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaznych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z pózn. zm.1)) ogłasza sie Program Szczepien Ochronnych na rok 2014, który stanowi załacznik do niniejszego Komunikatu.

(Całość dostępna do pobrania tutaj )

Dodatkowe informacje